GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

Provádíme hydrogeologické průzkumy a posudky pro vodoprávní řízení spojené s projektováním, budováním
a legalizací vodních zdrojů
Realizujeme široké spektrum odborných posudkových, průzkumných a sanačních prací souvisejících s průzkumy, řešením a likvidací starých ekologických zátěží
Prováníme komplexní průzkumy pro stavební účely s přípravou stavebně investičních záměrů včetně dokumentace EIA
Provádíme hydrogeologické průzkumy a monitorování kvality podzemních, povrchových, odpadních a pitných vod, hydrogeologické posudky, hydrodynamické zkoušky
Zpracujeme rešerše geologických a hydrogeologických poměrů pozemků určených k výstavbě či expertní vyjádření
k projektové dokumentaci, oponentní a supervizní posudky zpráv a další.
Provedeme zpracování Zkoušek těsnosti nádrží a jímek oprávněnou osobou

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: