O NÁS
Potřebujete sladit Vaše podnikatelské aktivity s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí či bezpečnosti práce?
Se všemi povinnostmi Vám rádi pomůžeme.

NC ECOLOGY s.r.o. je česká firma poskytující komplexní konzultační a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a zavádění systémů řízení dle norem ISO.

Je založená specialisty s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, provádění průzkumů znečištění, povolováním odběru podzemních vod ze studní a vrtů, provádění zkoušek těsnosti jímek a nádrží, aj.

Poskytujeme služby klientům soukromého sektoru, nejčastěji průmyslovým podnikům,
ale i obcím v rámci zpracování dokumentací, zastupování před orgány státní správy
a samosprávy a pravidelnými kontrolami pro dodržování legislativních předpisů.

Nabízíme analýzu současného systému odpadového hospodářství s důrazem na zjednodušení a návrhem možných úspor.