CHEMICKÉ LÁTKY

Zpracujeme Registr chemických látek a směsí včetně jeho aktualizací
Provedeme kontrolu Bezpečnostních listů u používaných chemických látek a směsí včetně zhodnocení, zda odpovídají požadavkům platné legislativy
Zpracujeme označení náhradních obalů (v případě poškození originálního označení nebo při použití obalu o jiném objemu)
Zpracujeme Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a zařídíme jejich schválení příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
Provedeme školení Vašich zaměstnanců v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi
Zastoupíme společnost objednatele při kontrole státní správy
Zpracujeme směrnici pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
Zajišťujeme stálý konzultační servis v dané oblasti, kde zodpovíme veškeré dotazy

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: