EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Provedeme audit společnosti a uvedení do souladu s platnou legislativou
v oblasti životního prostředí
Zpracujeme nezbytné či požadované dokumenty v oblasti životního prostředí
Provádíme pravidelné kontroly v provozech objednatele
Zastupujeme objednatele při kontrolách orgánu státní správy a samosprávy
Provedeme školení Vašich zaměstnanců v oblasti životního prostředí

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: