OCHRANA OVZDUŠÍ

Provedeme klasifikaci zdrojů znečišťování ovzduší a posoudíme, zda se jedná
o zdroje vyjmenované či nevyjmenované
Nabízíme zpracování žádosti o povolení provozu včetně vyřízení u příslušného krajské úřadu
Provedeme registraci provozovny v systému ISPOP
Zpracujeme Provozní řád vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší či jeho aktualizaci
Zpracujeme Provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
stálých i proměnných údajů a návrh provozního deníku
Zpracujeme Souhrnnou provozní evidenci v datovém standardu ISPOP dle požadavků legislativy včetně výpočtu množství vyprodukovaných emisí, bilančních výpočtů těkavých látek, blokového schématu a odešleme příslušným orgánům státní správy v termínu daném zákonem
Zpracujeme Poplatkové přiznání zdrojů znečišťování ovzduší
Zprostředkujeme zpracování Odborných posudků a Rozptylových studií při záměru umístit nové zdroje znečišťování ovzduší či změně jejich rozmístění
Zajistíme provedení autorizovaného měření emisí u vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší a jeho opakované provedení v termínech daných legislativou nebo rozhodnutím orgánu státní správy
Zajišťujeme stálý konzultační servis v dané oblasti, kde zodpovíme veškeré dotazy

K zadání Vašeho dotazu nebo požadavku k danému tématu, použijte následující formulář: